Kaizendo Scoring System to aplikacja usprawniająca zmianę kultury organizacyjnej. Pozwala określić skuteczność zmiany kultury poprzez analizę aktywności (Key Activity Indicators) menedżerów i pracowników. Obrazuje zakres, rodzaj i jakość zmian w poszczególnych obszarach organizacji. 

 

Jak działa system?

Jak działa system?

Pracownicy rejestrują się w systemie i odnotowują w nim wykonywane w ramach projektu działania. Są one podzielone na w cztery obszary: Świadomości, Innowacji, Przywództwa i Współodpowiedzialności.

System pozwala zarządzać intensywnością i stopniem zaawansowania działań z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki poszczególnych zespołów. Kaizendo Scoring System wykorzystuje zasady grywalizacji (punkty, odznaczenia), wzmacniają efekty wprowadzanych zmian oraz motywują do dalszej pracy nad nimi.

Korzyści

Korzyści

Dzięki temu możemy określić w jakim stopniu i w jakim tempie zmienia się kultura organizacyjna oraz jak rozwijają się pracownicy. Główne korzyści korzystania z Kaizendo Scoring System to między innymi:

  1. Elastyczne profilowanie działań i rozwijanie umiejętności, które w danym momencie są najistotniejsze.
  2. Budowa ścieżki rozwoju zarówno konkretnego pracownika jak i całego zespołu.
  3. Wsparcie menadżerów w planowaniu zadań i doborze intensywności działań.
  4. Zwiększenie zaangażowania pracowników.