Kultura organizacyjna jest jak powietrze, którego nie widać, ale jest niezbędne do życia. Może być siłą twórczą lub niszczącą.

Świadomość

Świadomość

Im więcej wiemy o jego składzie, właściwościach, procesach, zachodzących przy jego udziale, tym lepiej możemy je wykorzystać. Bracia Wright nigdy nie wzbiliby się w powietrze, gdyby nie wiedzieli o sile nośnej i nie poznali zasad aerodynamiki.

Kultura i rozwój

Kultura i rozwój

Podobnie jest z kulturą organizacyjną — istnieje bez względu na wielkość firmy czy branżę. To element, który łączy ludzi, wiedzę i zasoby. Organizacja oddycha swoją kulturą — cały czas. Może być źródłem rozwoju lub powodem problemów. To od niej zależy, czy firma bezwładnie opada czy leci na czele stawki, wyznaczając pozostałym kierunek.

W Kaizendo znamy i respektujemy siły kultury organizacyjnej i potrafimy je wykorzystać do rozwoju organizacji.