Optymalizacja procesów to klucz do zmniejszenia kosztów i uwolnienia zasobów

Optymalizacja to nie tylko niższe koszty. Udoskonalone procesy pozwalają zwiększyć jakość, co przekłada się na wzrost przychodów. Wpływa również pozytywnie na satysfakcję pracowników z wykonywanej przez nich pracy. Mamy zatem większe szanse na przyciągnięcie talentów oraz zmniejszenie rotacji.

Proces współpracy

Proces współpracy

Optymalizację procesu zaczynamy od stworzenia Karty Projektu, czyli dokumentu określającego cele biznesowe, które chcemy osiągnąć. Następnie mapujemy obecny stan procesu i identyfikujemy obszary problemowe. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z uzasadnieniem biznesowym, bazującym na zrealizowanych wcześniej pomiarach. Końcowym etapem jest wdrożenie nowego rozwiązania z wykorzystaniem szeregu narzędzi problem solvingowych.

By wdrożenie było skuteczne, wszystkie etapy realizujemy ze świadomością istnienia kultury organizacji, konieczności zmiany nawyków i przekonań oraz odpowiedniego zarządzenia zmianą.

W naszej współpracy łączymy Twoją ekspercką wiedzę o swoim biznesie i branży z naszą ekspercką wiedzą z dziedziny poprawy efektywności procesów i wdrażania zmian. Połączenie tych dwóch pierwiastków, tworzy silną dźwignię pozytywnych zmian w Twojej firmie.

Wykorzystywane narzędzia

Wykorzystywane narzędzia

Do mapowania strumieni wartości wykorzystujemy metodę VSM (Value Stream Mapping) a do wdrożenia wynikających z niej zmian: wieloletnie doświadczenie, sprawdzone metody takie jak kaizen i lean oraz zdrowy rozsądek.

Korzyści

Korzyści

  1. Mniejsze koszty
  2. Lepsza oferta dzięki krótszym czasom planowania i dostarczania wartości oraz lepszemu dopasowaniu do potrzeb klientów
  3. Większa elastyczność firmy i lepsza kontrola nad procesami
  4. Wiedza jak w rzeczywistości działa Twój biznes
  5. Zmotywowany zespół, dzięki poczuciu wpływu na kształt organizacji
  6. Wiedza w zespole, umożliwiająca dalsze, samodzielne optymalizowanie swoich procesów

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Zobacz efekty naszej pracy

Napisz do nas i dowiedz się więcej