Wierzymy w synergię podejścia całościowego, które obejmuje strategię biznesu, ułożenie procesów wraz ze zmianą najbardziej nieuchwytnego elementu struktury firmy, jakim jest kultura organizacyjna.

 

Cztery kroki doskonalenia

  1. Rozpoczynamy od budowania świadomości potrzeby zmiany. Inspirujemy do refleksji i poszerzamy umiejętności i motywację zespołu.
  2. Możliwie szybko wspieramy ten proces działaniami z zakresu przywództwa. Budujemy zespół liderów zmiany i rozwijamy jego zdolności wpływu na organizację.
  3. Następnie uruchamiamy działania innowacyjne skoncentrowane na identyfikacji, zrozumieniu i rozwiązywaniu konkretnych problemów firmy.
  4. Wraz z zaangażowaniem pracowników wzmacniamy poczucie współodpowiedzialności za swoje zadania, otoczenie i całą organizację. Zespół zaczyna samodzielnie inicjować i wdrażać zmiany.

 

Współodpo- wiedzialność Świadomość Innowacje Przywództwo