Warsztaty optymalizacyjne (kaizen)

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Obojętnie czy masz już gotowy plan doskonalenia, czy potrzebujesz działania ad hoc, warsztat kaizen to narzędzie zmiany skondensowanej do granic możliwości. Jego niezwykle konkretna forma wymusza precyzyjne przygotowanie, rytmiczne wykonanie (zawsze zakładające wdrożenie pierwszych zmian już w trakcie lub tuż po warsztacie) oraz zaplanowany follow-up.

Kiedy się stosuje?

Kiedy się stosuje?

Warsztaty kaizen stosujemy zawsze, kiedy potrzebujemy szybko wypracować znaczący, ale łatwo wdrażalny efekt. Wachlarz zastosowań warsztatu kaizen jest bardzo szeroki. Korzystając z tej formy pracy zespołowej: projektujemy procesy, identyfikujemy wymagania do systemów IT, szukamy rozwiązań dla różnego rodzaju problemów a nawet projektujemy innowacje.

Jak działa?

Jak działa?

Przygotowanie do warsztatu zawsze rozpoczynamy dociekliwym określeniem celów i rationale biznesowego. Warsztat, ze względu na swoją intensywność, potrafi być angażujący zarówno dla uczestników jak i dla firmy. Dlatego po prostu musi się opłacać. Precyzyjnie określamy założenia, ograniczenia, role, niezbędne zasoby i wiele innych elementów. Zebrane w Kartę Warsztatu muszą zostać zaakceptowane przez Sponsora. Sam warsztat, często kilkudniowy, to kulminacyjny moment wytężonej pracy zespołu. Zanurzając się w temacie warsztatu, minimalizując zewnętrzne „przeszkadzacze”, wypracowujemy pomysły, rozwiązania, plany wdrożenia zmian. Uczestnicy czasami określają ten moment „zanurkowaniem w problem”, kiedy to mamy czas i przestrzeń na zauważenie niuansów niewidocznych na co dzień. Testowanie wypracowywanych rozwiązań i uwzględnianie płynącej z nich informacji to nieodłączny element warsztatu. Podobnie jak precyzyjny plan wdrożenia zmian w praktyce.

Korzyści

Korzyści

  • Efekty niemożliwe do osiągnięcia w formule projektowej bez poświęcenia znacząco większej ilości czasu.
  • Wysoka wdrażalność wypracowanych rozwiązań wynikająca z bezpośredniego zaangażowania osób, których temat warsztatu dotyczy oraz testowania pomysłów już w czasie warsztatu.
  • Skondensowana formuła i specyficzna struktura pracy, moderowana przez doświadczonych konsultantów, umożliwiająca bardzo efektywną pracę zespołową.

Masz pytanie? Napisz do nas!