Szkolenia kaizen

Dlaczego warto

Dlaczego warto

Systematyczne doskonalenie zgodnie z filozofią kaizen sprawdza się we wszystkich organizacjach. Aby dowiedzieć się na czym polega i jak wdrożyć je w Twojej praktyce biznesowej, warto rozpocząć od szkolenia. Jednak oprócz teorii, będziesz miał przede wszystkim możliwość praktycznego wypróbowania założeń kaizen oraz przygotowania swojej własnej ścieżki kaizen. Zawodowo czy prywatnie, warto poznać metodę, która przynosi wielkie efekty małym wysiłkiem, uruchamiając właściwe nawyki.

Kiedy się stosuje?

Kiedy się stosuje?

Szkolimy z kaizen, gdy rozpoczynamy długofalowe projekty. Zarówno wdrażając zmiany w procesach jak i pracując nad rozwojem zespołów. Jednak szkolenia kaizen wspierają przede wszystkim budowanie strategii i zmiany kultury firmy. Tworzą podstawy umiejętności kształtowania nawyków zespołowych, wspierają współodpowiedzialność i aktywności nastawione na doskonalenie organizacji.

Jak działa?

Jak działa?

Filozofia kaizen, choć pełna zdrowego rozsądku, często nie zgadza się z powszechnie spotykaną intuicją. Dlatego wskazujemy mechanizmy, emocjonalne, psychologiczne i społeczne, które utrudniają korzystanie w pełni z jej skuteczności. Poprzez praktyczne ćwiczenia przełamujemy te schematy i wprowadzamy uczestników w świat systematycznego doskonalenia, dostępnego w ramach ich własnej strefy komfortu. Każdy przygotowuje swój osobisty plan doskonalenia w wybranym obszarze, zawodowym lub prywatnym.

Korzyści

Korzyści

  • Zwiększenie skuteczności działania i identyfikacja sytuacji, w których kaizen sprawdzi się najlepiej.
  • Systematyczne i efektywne działanie zamiast dynamicznych zrywów.
  • Przygotowanie własnego planu doskonalenia, zgodnego z pryncypiami kaizen i rozwijającego „mięsień” systematyczności.

Masz pytanie? Napisz do nas!