Znamy czynniki od których zależy skuteczność oraz trwałość wprowadzanych zmian.

Zmiany

Zmiany

Już Heraklit z Efezu zauważył, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Jednak te zachodzą coraz szybciej i szybciej. Zmienia się wszystko i wszędzie. Powstają nowe technologie, nowe branże, nowe stanowiska pracy. To co 30 lat temu było niewyobrażalne dzisiaj jest rzeczywistością nie wzbudzającą zdziwienia. Jak można prowadzić biznes przy tak wielu zmiennych, których nie da się przewidzieć? Jedyną drogą jest zaakceptowanie tego stanu i jego samodzielne kreowanie. Należy przebudować kulturę działania organizacji tak, by zmiany nie wzbudzały strachu, a ciekawość. Efektem będzie umiejętność szybkiej adaptacji do zmiennego rynku oraz kreowanie własnych innowacji, do których to konkurencja będzie musiała się dostosowywać.

System

System

Każda organizacja składa się z systemu powiązanych elementów. Taki układ dąży do równowagi i wprowadzenie zmiany tylko w jednym obszarze da krótkotrwały efekt. Jednym z modeli systemu jest podział na cztery kategorie:

  1. Działania (np. projekty i procesy)
  2. Ludzie
  3. Organizacja formalna (np. struktura organizacyjne, procedury, system motywacyjny
  4. Organizacja nieformalna (np. zespoły projektowe, grupy koleżeńskie)

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna

To o czym na co dzień wielu przedsiębiorców zapomina, to kategoria organizacji nieformalnej. To jak ona wygląda zależy od kultury organizacyjnej. Ta natomiast jest jak powietrze, którego nie widać, a które jest niezbędne do życia. Może być siłą twórczą lub niszczącą. Im więcej wiemy o jego składzie, właściwościach, procesach, zachodzących przy jego udziale, tym lepiej możemy je wykorzystać. Bracia Wright nigdy nie wzbiliby się w powietrze, gdyby nie wiedzieli o sile nośnej i nie poznali zasad aerodynamiki.

Podobnie jest z kulturą organizacyjną — istnieje bez względu na wielkość firmy czy branżę. Jest nieodłączną częścią systemu. Organizacja oddycha swoją kulturą — cały czas. Może być ona źródłem rozwoju lub powodem problemów. To od niej zależy, czy firma bezwładnie opada czy leci na czele stawki, wyznaczając pozostałym kierunek.

W Kaizendo znamy i respektujemy siłę kultury organizacyjnej i potrafimy ją wykorzystać do rozwoju organizacji.