Autor: Emil Osiewicz 26 września 2017

Cytat można by sparafrazować tak: jeśli nie będziesz się doskonalił, nie będziesz konkurencyjny, nie wpadniesz na innowacje, na które wpadają inni. Jeśli nie będziesz pytać i próbować zrobić czegoś lepiej, znikniesz z rynku. W końcu jeśli nie zadbasz o jakość, a będziesz chciał osiągnąć szybkie efekty, nigdy nie staniesz się liderem rynku. Autorem cytatu jest William Edwards Deming (14 października 1900 – 20 grudnia 1993) – amerykański inżynier, wykładowca, statystyk, ekspert ds. zarządzania jakością, który wyznawał te zasady, a jego praca, wiedza i umiejętności przyczyniły się do gruntownych zmian w przemyśle w Japonii.

Deming urodził się w Sioux City w stanie Iowa, tam też się wychował. Studiował na uniwersytetach Wyoming, Colorado i Yale. W 1928 obronił doktorat z zakresu matematyki i fizyki matematycznej. Po studiach pracował w Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i Wydziale Spisu Powszechnego. Pod kierownictwem gen. Douglasa MacArthura jako doradcy ds. spisu ludności w Japonii, został poproszony o wygłoszenie krótkiego seminarium na temat metod kontroli statystycznej dla członków Korpusu Radiowego. Podczas tej wizyty nawiązał kontakt się z JUSE, Japońską Stowarzyszeniem Naukowców i Inżynierów, aby porozmawiać z japońskimi liderami biznesu, o swojej teorii zarządzania. Tak zaczęła się jego wielka przygoda z japońskim przemysłem, który m.in. dzięki niemu stał się synonimem innowacyjności i jakości.

Guru zarządzania jakością

W latach 50. Deming jako jeden z pierwszych stworzył zasady nowoczesnego podejścia do zarządzania jakością, przez co zyskał nawet miano guru tej dziedziny. Pojmował to zagadnienie inaczej niż inni teoretycy. Zawierał w nim takie elementy jak zarządzanie zespołami, planowanie, projektowanie wyrobów i monitorowanie procesów.

Filozofia Deminga wprawdzie koncentruje się na jakości i ciągłym jej doskonaleniu, jednak można ją stosować znacznie szerzej. Wykorzystuje się ją w szeroko pojmowanym zarządzaniu, rozwiązywaniu problemów, tworzeniu prototypów i innowacyjnych rozwiązań.

Skuteczność teorii i zasad Deminga, po ich przyjęciu przez japoński przemysł, ciekawie pokazuje przykład Forda. Potentat motoryzacyjny produkował w tym samym czasie przekładnie do jednego ze swoich modeli w Japonii i USA. Kiedy samochód trafił na rynek, okazało się po jakimś czasie, że klienci woleli model z przekładnią japońską i byli nawet skłonni dłużej na niego poczekać. Obie przekładnie zostały wykonane według tej samej specyfikacji, stąd inżynierowie Forda nie mogli zrozumieć zachowania klientów. Wreszcie postanowili przebadać oba produkty. Okazało się, że części wykonywane w Japonii były wykonane znacznie precyzyjniej. Odchylenia od normy były mniejsze niż w przypadku przekładni amerykańskich. Powodowało to, że samochody z przekładniami z kraju kwitnącej wiśni psuły się znacznie rzadziej.

Cykl doskonalenia

Amerykański profesor znany jest również jako twórca cyklu Deminga – schematu ilustrującego podstawową zasadę ciągłego doskonalenia (które jest podstawą kaizen) – znanego również jako cykl PDCA (Plan, Do, Check, Act):

 • Planuj – zmiany powodujące poprawę, lepszy sposób działania.
 • Przeprowadź – zaplanowane zmiany, początkowo na mniejszą skalę, aby przetestować ich działanie.
 • Sprawdź – aby zobaczyć, czy zmiany przynoszą lepsze rezultaty. Przeanalizuj rezultaty eksperymentu i wyprowadź wnioski.
 • Popraw – aby uzyskać jak największą korzyść ze zmiany. Jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie.

Czternaście zasad

Deming stworzył też czternaście zasad wprowadzania nowej filozofii jakości do organizacji, które jednak zaczęły być stosowane jako uniwersalne zasady zarządzania. Stanowią ramy dla rozwoju wiedzy w miejscu pracy i mogą być wykorzystane do realizacji długoterminowych celów biznesowych. Są swego rodzaju filozoficznym kodeksem zarządzania.

 1. Stworzenie nadrzędnego celu ciągłego doskonalenia jakości produktów i usług, tak aby stale podnosić swoją konkurencyjność, tworzyć nowe miejsca pracy i pozostać w biznesie. Musi on mieć stały i trwały charakter. Oznacza to również, że należy przeznaczać środki przede wszystkim na zaspokajanie długofalowych potrzeb, a nie tylko uzyskiwanie doraźnych zysków.
 2. Zastosowanie nowej filozofii zarządzania. Nie może być tolerancji dla marnotrawstwa i powtarzania ciągle tych samych błędów. Należy zwiększyć efektywność. Najskuteczniejszym sposobem jest przebudowanie procesu i jego rekonstrukcja, by zmniejszyć liczbę błędów.
 3. Rezygnacja z metod masowej kontroli jako sposobu na zapewnienia jakości. Skonstruowanie procesów w taki sposób, aby jakość była w nich „zaszyta”. Dążenie do tego, by statystyczne potwierdzenie jakości stało się częścią procesu wytwórczego i sprzedaży. Nie znaczy to, że należy zlikwidować kontrolę jakości.
 4. Skończenie powszechnych praktyk wyboru kooperantów wyłącznie na podstawie kryterium ceny. Zamiast tego należy zastosować inne istotne wskaźniki jakości. Starać się zminimalizować koszt całkowity, a nie tylko koszt początkowy (nie wystarczy kupować tanie materiały – musi się dać z nich zrobić dobry wyrób). Dążyć do tego, by każdy element dostarczał jeden dostawca na zasadzie długotrwałej współpracy opartej na zaufaniu i lojalności.
 5. Ciągłe i niekończące się ulepszanie procesu produkcji oraz usług, które powoduje poprawę jakości i produktywności oraz zmniejszenie marnotrawstwa. To kierownictwo jest odpowiedzialne za stałe doskonalenie systemu, ulepszanie procesów planowania, produkcji i obsługi, a także podnoszenie jakości, zwiększenie produktywności i redukcji marnotrawstwa.
 6. Wprowadzenie nowoczesnych metod doskonalenia zawodowego. Włączenie kierownictwa w proces szkolenia, tak aby lepiej wykorzystać możliwości wszystkich pracowników. Konieczne jest ciągłe zdobywanie nowych umiejętności, które pozwolą nadążyć za zmianami w materiałach, metodach, wzornictwie produktów, wyposażeniu, technice i obsłudze.
 7. Zbudowanie systemu przywództwa. Bezpośredni przełożeni powinni pomagać pracownikom w coraz lepszym wykonywaniu swoich obowiązków.
 8. Odrzucenie strachu tak, aby wszyscy mogli pracować wydajniej dla firmy. Wspieranie wymiany informacji pomiędzy różnymi szczeblami hierarchii przedsiębiorstwa.
 9. Przełamanie barier pomiędzy działami organizacji. Działy planowania, sprzedaży i produkcji powinny stanowić jeden zespół i skutecznie rozwiązujący problemy dotyczące jakości produktów i usług.
 10. Pozbycie się niejasnych sloganów i haseł. Niech ludzie wiedzą dokładnie, czego chcesz – niech nie muszą zgadywać. Nie pozwól, aby słowa i frazy dobre brzmiące zastąpiły skuteczne przywództwo. Zarysuj swoje oczekiwania, a potem indywidualnie doceniaj dobrą pracę.
 11. Likwidacja zarządzania przez cele, gdyż cele produkcyjne powodują wysoką wydajność przy niskiej jakości. Zapewnienie wsparcia i zasobów, dzięki którym poziom produkcji i jakość mogą być wysokie i możliwe do osiągnięcia. Mierzenie procesu, a nie osób stojących za tym procesem.
 12. Likwidacja barier, które nie pozwalają robotnikom i menedżerom z dumą wykonywać swej pracy. Traktowanie wszystkich tak samo i niezmuszanie ich do konkurowania z innymi pracownikami o nagrody pieniężne lub inne gratyfikacje. Z czasem system jakości naturalnie podniesie poziom pracy wszystkich na równie wysoki poziom.
 13. Wprowadzenie intensywnych programów szkoleniowych oraz zachęcanie do ciągłego samodoskonalenia. Pracownicy powinni się doskonalić poprzez stałe szkolenie i samokształcenie. Atut konkurencyjności zawsze bierze się z posiadanej wiedzy.
 14. Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces transformacji. Zasadniczym warunkiem poprawnego działania systemu usprawniania jakości jest włączenie do niego wszystkich zatrudnionych.

Zasady wprowadzone przez Deminga zostały szeroko zastosowane z metodyką lean i filozofią kaizen. Natomiast cykl PDCA stał się podstawą planowania, wdrażania i monitorowania strategii w Hoshin Kanri. Jeśli chciałabyś/chciałbyś zobaczyć, jak można zastosować tę wiedzę w praktyce napisz do nas.