Czy liderzy w Twojej firmie są odpowiedzialni wyłącznie za poprawę wyników, czy także za poprawę procesów i podnoszenie standardów?

Czy pracownicy w Twojej firmie dbają tylko o dobrą organizację swojej pracy, czy potrafią spojrzeć na firmę z szerszej perspektywy? 

O co chodzi

O co chodzi

Aby Twoja firma była efektywna nie może się obejść bez zgranego zespołu z poczuciem sensu wykonywanej pracy. Jest wiele czynników budujących kulturę zaangażowania i współpracy. Jednym z nich są liderzy, od właściciela przez menadżerów aż do lokalnych liderów. Każdy z poziomów ma ważną rolę do odegrania w budowaniu sprawnej komunikacji i motywowaniu zespołu. To oni mogą uświadomić sens wykonywanej pracy, służyć pomocą i wspierać w rozwoju.

Jednocześnie to pracownicy dostarczają wartość dla klienta. Mają największą wiedzę o procesach, o tym co działa, a co nie. Warto ich wyposażyć w odpowiednie narzędzia i wiedzę, by potrafili dostrzec marnotrawstwa wokół siebie i wiedzieli jak można je eliminować. Rolą liderów jest stworzenie warunków, w których pracownicy chętnie wyjdą z inicjatywą zmian. Dla dobra Twojej firmy.

Zagrożenia

Zagrożenia

Na rynku pracownika, ludzie są coraz ważniejszym czynnikiem sukcesu biznesowego. Gdy nie są zaangażowani i pracują wyłącznie po to by uzyskać wynagrodzenie, nie możesz liczyć na ich cenne pomysły doskonalące organizację. Również ich serca nie zapłoną motywacją do ciągłej poprawy procesów i ich wyników. W takiej sytuacji firma wcześniej czy później ulegnie konkurencji.

Szanse

Szanse

Masz głowę pełną pomysłów na ulepszenie Twojej firmy i wciąż brakuje Ci dodatkowej doby by je wdrożyć? Wyobraź sobie jak wzrosła by efektywność Twojego biznesu, gdyby każdy z Twoich pracowników był równie zaangażowany w firmę jak Ty!

Z badań Global Workforce Study wynika, że zyskowność przedsiębiorstw, które zatrudniają  zaangażowanych pracowników jest o 5,7 % wyższa niż w firmach, w których pracownikom tego zaangażowania brakuje. Raport Fierce podaje natomiast, że pracownicy o najwyższym poziomie zaangażowania osiągają wyniki lepsze o 20%, a ich odejście z firmy jest o 87% mniej prawdopodobne w porównaniu z pracownikami o niższym poziomie zaangażowania.

Nasze, a zapewne także Twoje doświadczenia potwierdzają tę tezę. Dobrze zorganizowany zespół to ogromny potencjał dla Twojego biznesu.

Sprawdź jak możemy Tobie pomóc