Opis problemu

Opis problemu

Klient z branży farmaceutycznej chciał usprawnić proces tworzenia produktów, który trwał 120 tygodni. W sektorze to proces szczególnie istotny, gdyż tempo zmiany trendów i pojawiania się nowości jest bardzo duże. Aby pozostać konkurencyjnym konieczne było wypracowanie efektywnego procesu New Product Developement.

Cel

Cel

Skrócenie procesu tworzenia nowych produktów o 50%. Zmniejszenie kosztów OPEX realizowanego procesu.

Realizacja

Realizacja

Założyliśmy ambitny cel, aby proces był jeszcze krótszy, niż zakładał klient. Pozwoliło nam to myśleć  nieszablonowo i spróbować na nowo spojrzeć na proces. Dodatkowym wyzwaniem był fakt, że dermokosmetyki muszą być wytwarzane w reżimie zbliżonym do produkcji leków, co dodatkowo narzucało na projektowany proces wiele ograniczeń.

Zastosowaliśmy metodę Value Stream Mapping. Ponad miesiąc poświęciliśmy na zebranie danych oraz przygotowanie do trzydniowego warsztatu optymalizacyjnego kaizen, w którym wzięły udział wszystkie kluczowe osoby uczestniczące w procesie. Reprezentowały różne działy, aby proces mógł zostać zanalizowany w jak najbardziej kompleksowej formie (m.in. Zakupy, Marketing, R&D, Produkcja, Logistyka, Regulatory, itd).

Pierwszym krokiem było zmapowanie stanu obecnego procesu. Efekt zaskoczył uczestników – przygotowana mapa miała długość ponad 10 metrów!

Po wyciągnięciu wniosków i wstępnych analizach przygotowaliśmy kolejną część warsztatów, podczas której projektowaliśmy kształt przyszłego procesu. Na tym etapie udało się stworzyć trzy standardy procesu:

  • Quick Win – 20 tygodni (+/- 4),
  • Standard – 60 tygodni (+/- 6),
  • Extended – 100 tygodni (+/- 12).

Realizacja

Realizacja

Efekty opisane jako opcja standardowa zrealizowały wstępne założenia warsztatowe. Dodatkowo stworzyliśmy szybką ścieżkę modyfikacji produktu, dla wyjątkowych sytuacji, która trwać miała około 20 tygodni.

Następnie określiliśmy kolejne kroki i podzieliśmy odpowiedzialności, tak aby można było wdrożyć prototyp nowego procesu.

Efekty

  • Skrócenie czasu trwania procesu  ze 120 do nawet do 20 tygodni.
  • Przygotowanie trzech standardów tworzenia nowych produktów.
  • Ograniczenie kosztów zarówno CAPEX jak i OPEX.
  • Określenie planu dalszego doskonalenia procesów towarzyszących (standaryzacja formuł produkcyjnych, dalsza standaryzacja opakowań, dalsze skrócenie czasu trwania procesu).

 

Masz pytania? Napisz do nas!