Opis problemu

Opis problemu

Jeden z działów naszego klienta potrzebował na nowo zdefiniować kierunki rozwoju. Przygotowywał się na znaczące zmiany organizacyjne. By przez nie przejść potrzebował nowej wizji, ale również wsparcia w optymalizacji części dotychczasowych procesów.

Cel

Cel

Głównym celem było wdrożenie strategii zakupowych opartych na kategoriach, bazujących na budowaniu długoterminowych relacji z podwykonawcami. Kolejnym ważnym aspektem w tym projekcie było zmiana podejścia do zakupów i ewolucja kupców w partnerów biznesowych, którzy mogą zapewnić merytoryczne wsparcie w procesie zakupowym.

Przygotowanie i realizacja

Przygotowanie i realizacja

Aby było to możliwe na początku został zoptymalizowany proces przetargowy. Najpierw powstała analiza efektywnościowa obecnych procesów zakupowych, które charakteryzowały się dużym wolumenem transakcji.

Następnie odbyły się warsztaty, podczas których zmapowany został obecny proces zakupowy i zaprojektowany nowy. Wykorzystaliśmy do tego celu narzędzie Value Stream Mapping (VSM). Zmierzyliśmy czasochłonność i jakość poszczególnych elementów procesu. Na tej podstawie zaprojektowany został nowy proces, który był znacznie mniej pracochłonny. Zostało określonych 11 projektów, dzięki którym proces miał zakończyć się sukcesem.

Każdy z uczestników warsztatu podjął się realizacji jednego z nich.
W efekcie procesy zakupowe zostały podzielone na trzy kategorie, w zależności od stopnia złożoności. Powstały standardy i schematy zachowań, które znacząco zautomatyzowały proces i poprawiły jego efektywność.

Efekty

Efekty

  • Skrócenie uśrednionego procesu przetargowego o 30%.
  • Poprawienie jakości uśrednionego procesu przetargowego o 15%.
  • Powstanie standardów i schematów zachowań, które znacząco zautomatyzowały proces.
  • Zaangażowanie całego zespołu Procurementu w przeprowadzenie zmian.
  • Zmniejszenie czasochłonności procesu i przygotowanie gruntu pod biznes partnering.

Masz pytania?  Napisz do nas!