Opis problemu

Opis problemu

Firma z branży farmaceutycznej przeszła reorganizację. Zmianom uległy struktury organizacyjne m.in. liczebność i składy zespołów, zakresy ich obowiązków. Sformułowano również nowe kierunki rozwoju i nowe priorytety.

Cele

Cele

CFO, zarządzający zespołem finansów postawił za cel zbudowanie zespołu skupionego na dostarczaniu wartości dla wewnętrznych klientów. Celem było także to, by świadczyć usługi wspierające biznes i być wysoko ocenianym przez wewnętrznych klientów. Założeniem było jak największe zaangażowanie Zespołu w zmiany, tak by mogła się tworzyć kultura organizacyjna sprzyjająca doskonaleniu. Wsparliśmy dział w tym procesie wykorzystując metodę hoshin kanri.

Przygotowanie i realizacja

Przygotowanie i realizacja

Na wstępie wykonaliśmy analizę dotychczasowego działania i wyzwań, które stały przed organizacją. Kolejnym etapem była runda spotkań z menedżerami i sponsorem projektu. Następnie przeprowadziliśmy cykl warsztatów strategicznych. Podczas nich wypracowaliśmy wizję i misję oraz cele strategiczne i cele roczne, które stały się fundamentem nowej strategii. Efektem warsztatów było stworzenie narzędzia znacząco ułatwiającego zarządzanie celami strategicznymi i rocznymi (matryca x). Końcowym etapem było przygotowanie listy projektów i inicjatyw, niezbędnych, by zrealizować poszczególne cele, a tym samym zbliżyć się do wizji. Dzięki temu mieliśmy pewność, że wszystkie działania będą wspierały opracowaną i przygotowaną strategię.

Efekty

Efekty

W ciągu kolejnych miesięcy działania w dziale finansów przełożyły się na korzyści biznesowe, szacowane na kilka milionów złotych. Zwiększyła się jakość wykonywanych procesów, średnio do 90%. Poprawie uległa komunikacja między zespołami, jak też zaangażowanie pracowników. W trakcie projektu wyłoniono blisko 20 liderów zmiany, którzy odpowiadali za wdrożenia poszczególnych projektów optymalizacyjnych. Co istotne inicjatywa, zyskała tak duże poparcie, że zaczęła wykraczać poza dział finansów.

W szkoleniach i warsztatach opartych o metodykę lean i filozofię kaizen, wzięło udział niemal 200 uczestników. Zespół finansów zaczął zgłaszać też własne pomysły na usprawnienia działu i całej firmy. Niektóre drobne (zakupienie dodatkowych monitorów) inne przekrojowe, obejmujące kilka działów i współpracę z podwykonawcami. Łącznie wdrożono niemal 300 sugestii. Co najważniejsze wszystkie projekty i inicjatywy wspierały realizację strategii określonej w hoshin kanri i pozwalały na jej precyzyjną kontrolę.

Co daje Hoshin Kanri?

Co daje Hoshin Kanri?

  1. Czas na refleksję nad biznesem, jego kierunkiem i celami, uwzględnienie wielu perspektyw, doświadczeń, ryzyk i możliwości
  2. Sformułowanie ambitnej i motywującej wizji, stanowiącej paliwo dla długodystansowej wyprawy do celu, zapewniającej energię i motywację Załogi.
  3. Jasne kryteria ustalania spójnych celów, priorytetyzacji projektów i podejmowania decyzji, eliminacji zbędnych działań.
  4. Spójne, konstruktywne i wykonalne połączenie tego, co robi Zespół z tym, co chce osiągnąć Zarząd.
  5. Czytelne mierniki: wyprzedzające, pomagające sterować realizacją celów i stanowiące system wczesnego ostrzegania oraz wynikowe, pozwalające precyzyjnie określić czy już można otwierać szampana.
Jeśli chcesz zdobyć więcej wiedzy o hoshin kanri piszemy tutaj.
Jeśli chciałbyś uzyskać więcej szczegółów dopasowanych do Twojego konkretnego przypadku, napisz do nas: