„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż — zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie pragnienie.”

Konfucjusz

Czym jest kaizen?

Czym jest kaizen?

Filozofia kaizen pozwala na planowanie i działanie uwzględniające daleką perspektywę. Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie wpisane w kulturę firmy, to recepta na szczupłą i elastyczną organizację. Precyzyjnie reaguje na potrzeby klienta, trendy rynkowe, wyzwania stawiane przez konkurencję czy oczekiwania właściciela. Dzięki podejściu kaizen zamiast „gaszenia pożarów”, systematycznie realizujemy plan doskonalenia, wyprzedzając potrzeby rynku i działania konkurencji. Dzieje się to dzięki umiejętnościom i doświadczeniu zespołu. Tu każdy pomysł się liczy, każdy problem jest szansą na naukę a zmiana staje się codzienną rutyną.

Parę słów o lean

Parę słów o lean

Metoda lean management to z kolei sprawdzone, różnorodne narzędzia. Pomagają  wprowadzać zmiany w procesach, organizacji pracy czy podejściu do klienta. Lean jest receptą na znaczące i trwałe usprawnienia. Skrócenie czasu trwania procesu o 50%, osiągnięcie jakości na poziomie 95% czy zmniejszenie kosztów o 30%, to efekty działań z wykorzystaniem lean, które spotykamy na co dzień.

Synergia

Synergia

Kaizen i lean stosowane osobno to mocne narzędzia budowania zdrowych i silnych organizacji. Połączone w jedną, spójną metodę stanowią doskonały sposób na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w organizacji dowolnej wielkości i branży.

Dlaczego kaizen i lean?

Dlaczego kaizen i lean?

Od wielu lat doradzamy firmom w sytuacji zmiany. Korzystaliśmy z wielu narzędzi i metodyk ale  dopiero kaizen i lean pozwoliły nam spojrzeć na firmy, ich wyzwania i problemy, w sposób kompleksowy. To najlepsze narzędzia na współczesne wyzwania.

Podstawą kaizen i lean jest zaangażowanie wszystkich pracowników firmy. W opracowaniu rozwiązań, wdrażaniu zmian, budowaniu kultury doskonalenia biorą udział osoby, których dany temat dotyczy, dzięki czemu zmiany są efektywne i trwałe.

o-lean-i-kaizen-wykres

Lean pozwala na osiągnięcie szybkich, spektakularnych efektów. Kaizen zapewnia im trwałość.