Optymalizacja procesów to klucz do zmniejszenia kosztów i uwolnienia zasobów

Optymalizacja to nie tylko niższe koszty. Udoskonalone procesy pozwalają zwiększyć jakość, co przekłada się na wzrost przychodów. Wpływa również pozytywnie na satysfakcję pracowników z wykonywanej przez nich pracy. Mamy zatem większe szanse na przyciągnięcie talentów oraz zmniejszenie rotacji.

Proces współpracy

Proces współpracy

Optymalizację procesu zaczynamy od stworzenia dokumentu, określającego cele biznesowe które chcemy osiągnąć. Następnie przeprowadzamy szkolenie z podstaw Lean Management, przygotowujące pracowników do warsztatu, na którym opisujemy z jakich kroków składa się aktualny proces i gdzie występują w nim obszary problemowe. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie usprawnionego procesu wraz z uzasadnieniem biznesowym, bazującym na zrealizowanych wcześniej pomiarach. Końcowym etapem jest wdrożenie nowego rozwiązania z wykorzystaniem szeregu narzędzi problem solvingowych.

By wdrożenie było skuteczne, wszystkie etapy realizujemy ze świadomością istnienia kultury organizacji, konieczności zmiany nawyków i przekonań oraz odpowiedniego zarządzenia zmianą.

W naszej współpracy łączymy Twoją ekspercką wiedzę o swoim biznesie i branży, z naszą ekspercką wiedzą z dziedziny poprawy efektywności procesów i wdrażania zmian. Połączenie tych dwóch pierwiastków, tworzy silną dźwignię pozytywnych zmian w Twojej firmie.

Korzyści

Korzyści

Podczas warsztatów korzystamy z szeregu narzędzi lean management oraz kaizen. Po zakończeniu projektu możesz spodziewać się:

  1. Mniejszych kosztów
  2. Lepszej oferty dzięki krótszym czasom planowania i dostarczania wartości oraz lepszemu dopasowaniu do potrzeb klientów
  3. Większej elastyczności firmy i lepszej kontroli nad procesami
  4. Wiedzy jak w rzeczywistości działa Twój biznes
  5. Zmotywowanego zespołu, dzięki poczuciu wpływu na kształt organizacji
  6. Wiedzy w zespole, umożliwiającej dalsze, samodzielne optymalizowanie swoich procesów

Zobacz efekty naszej pracy

Napisz do nas i dowiedz się więcej