Z przyjemnością polecam warsztaty lean i kaizen „Przygotuj firmę na zmiany. Japońska droga doskonalenia biznesu” prowadzone przez firmę Kaizendo. Warsztaty wskazują sposoby zwiększenia wartości dodanej poprzez utrzymanie uzyskanych efektów i unikanie powrotu do nieskutecznych metod działania. Warsztaty prowadzone są w przyjaznej atmosferze z interesującymi i lekkimi wtrąceniami podtrzymującymi uwagę słuchaczy. W pełni rekomenduję udział w szkoleniu.
Agnieszka Leśniewska, Product Manager Pramerica Życie TUiR SA