Opis problemu

Opis problemu

Maciej Gnyszka, Założyciel i Prezes Towarzystw Biznesowych, zgłosił się do nas z potrzebą uporządkowania strategii biznesowej tej spółki i określenia kroków, które usprawnią jej wdrożenie. W toku pracy okazało się, że Maciej miał jasną wizję przyszłości Towarzystw, potrzebował jednak jej uporządkowania oraz przedyskutowania elementów związanych z efektywnością i zarządzaniem.

Cel

Cel

Jako cel naszych cyklicznych spotkań przyjęliśmy spisanie i ustrukturyzowanie strategii z wykorzystaniem matrycy-x. Jest to narzędzie służące do rozłożenia strategii firmy na zarządzalne i mierzalne obszary oraz kroki służące do ich realizacji.

Przygotowanie i realizacja

Przygotowanie i realizacja

W ramach przygotowania odbyliśmy kilka spotkań, w czasie których doprecyzowywaliśmy kontekst, potrzeby, cele i ograniczenia projektu. Był to też czas na zapoznanie się z narzędziem i krokami jakie wykonamy w czasie projektu.

Następnie, w toku regularnych spotkań, przepracowywaliśmy kolejne elementy strategii. Rozpoczęliśmy od wizji, która, choć jasna w głowie Prezesa, wymagała jasnego opisania i przedyskutowania. Na tej podstawie, wspólnie z zespołem, rozszerzona została idea misji Towarzystw Biznesowych. Rozszerzyła ona siłę i zakres poprzedniego jej rozumienia.

Kolejnym krokiem było określenie celów do osiągnięcia w poszczególnych obszarach. W ten sposób, po kilkukrotnych modyfikacjach powstała lista kilku spójnych celów strategicznych. Każdy cel otrzymał bardzo precyzyjny miernik, pozwalający weryfikować na bieżąco postępy w jego wieloletniej realizacji.

Ostatnim krokiem, który wykonaliśmy wspólnie, było zdefiniowania jakie w związku z tym cele stawiamy sobie w roku 2018. To zadanie zostało także wykonane we współpracy z zespołem Towarzystw. W ten sposób każdy obszar biznesowy, miał możliwość odniesienia swojej obecnej rzeczywistości do założeń strategii i wybrania zadań i kierunków rozwoju najbardziej ją wspierających.

Efekty

Efekty

Wizja została poszerzona o nowe obszary i wiążące się z nimi wyzwania. Misja została przemyślana i na nowo zakomunikowana (choć nie zmieniona w brzmieniu) oraz zinternalizowana przez Zespół. Określono cele strategiczne, ich horyzonty czasowe oraz mierniki postępu na drodze. Określono cele roczne i projekty oraz działania, służące do realizacji celów strategicznych. Towarzystwa Biznesowa mają teraz jeszcze spójniejszą wizję tego co, jak i kiedy chcą osiągnąć oraz mają narzędzie do monitorowania tego.

Chcesz osiągnąć podobne efekty?

Napisz do nas!