Wyobraź sobie jak rozwinąłby się Twój biznes, gdyby każdy z Twoich pracowników był równie zaangażowany jak Ty

Z przeprowadzanych badań wynika, że większość pracodawców nie jest zadowolona ze szkoleń pracowniczych w jakie zainwestowali, z myślą o zwiększeniu ich zaangażowania i kompetencji. Wynika to z pominięcia najważniejszego czynnika budującego zaangażowanie. Jest nim poczucie wpływu.

Proces współpracy

Proces współpracy

Aby zapewnić pracownikom poczucie wpływu na firmę, angażujemy ich w tworzenie nowej organizacji pracy, planowania strumienia wartości czy planowania przyszłości biznesu. Dbamy o partycypację, współuczestnictwo i współsprawstwo na każdym możliwym etapie usprawniania firmy.

Aby nasze działania były najlepiej dopasowane, najpierw spotykamy się Tobą by zidentyfikować potrzeby Twojej firmy. Często najpierw zaczynamy od Analizy Potencjału Organizacji by z pełną świadomością móc powiedzieć jakiej wiedzy, doświadczenia, przekonań i zachowań brakuje w zespole oraz by dobrać odpowiedni program. Wiele wdrożeń rozpoczynamy od uzupełnienia wiedzy pracowników. Zależy nam by zaraz po szkoleniu można ją było wykorzystać w praktyce. Oferujemy szkolenia dla pracowników liniowych, menadżerów, zarządu jak i coaching osobisty.

Tematy warsztatów

Tematy warsztatów

Przekazujemy wiedzę dotyczącą wyłącznie tych tematów, w których jesteśmy ekspertami. Od ogólnej wiedzy dotyczącej kaizenlean, aż po szczegółowe warsztaty z narzędzi optymalizacyjnych. Prowadzimy też szkolenia dotyczące budowy strategii firmy oraz jej kultury organizacyjnej.

Warunkiem dobrego przygotowania Twoich pracowników i menedżerów do wzięcia większej odpowiedzialności za rozwój firmy, jest nauczenie ich praktycznych umiejętności. Dlatego nasze szkolenia i programy to zawsze mix teorii i praktyki, którą każdy z uczestników zaraz po szkoleniu sprawdzi „w boju”. Dzięki latom doświadczeń oraz robiąc na wstępie Analizę Potencjału Organizacji, program rozwoju Twoich ludzi jest nastawiony na konkretne efekty biznesowe. Zakłada przekazanie niezbędnego minimum umiejętności w obszarach kluczowych dla usprawnienia biznesu.

Przykładowe warsztaty

Przykładowe warsztaty

Korzyści

Korzyści

  1. Zwiększy się otwartość Twoich menedżerów i pracowników na zmiany
  2. Osoby realizujące pracę w Twojej firmie zaczną dostrzegać i zgłaszać marnotrawstwa
  3. Poprawi się komunikacja pomiędzy zespołami w Twojej firmie oraz z Twoimi kontrahentami
  4. Zwiększy się poziom odpowiedzialności Twoich pracowników za organizację i efekty swojej pracy
  5. Twoim menedżerowie lepiej wykorzystają swój potencjał i umiejętności zarządzania
  6. Poprawisz wyniki finansowe, dzięki lepszym procesom, organizacji pracy i wzrostowi zaangażowania Twoich pracowników

Zobacz efekty naszej pracy

Napisz do nas i dowiedz się więcej