Skuteczne wprowadzenie pracowników w tematykę lean management

Przed rozpoczęciem warsztatów optymalizacyjnych, przeprowadzamy szkolenie z podstaw Lean Management. Nasze 1-dniowe warsztaty są pigułką wiedzy i inspiracji.

Zawartość szkolenia

Zawartość szkolenia

Szkolenie integruje pracowników, pokazując im że stanowią część większego systemu jakim jest firma, a ich działania wpływają na efektywność pracy innych osób i działów. Nasze szkolenie stanowi wstęp do zarządzania procesowego i uświadamia czym jest wartość i marnotrawstwo z perspektywy Klienta.

Ponieważ wyzwania przed jakimi staje kadra zarządzająca w projekcie optymalizacyjnym są inne niż wyzwania pracowników, stworzyliśmy dwa odrębne szkolenia dla każdej z tych grup.

Dla Managementu

Dla Managementu

Rolą kadry zarządzającej w projektach optymalizacyjnych jest odpowiedź na pytanie co należy zrobić.

Wyznacza ona kierunek i tworzy warunki do wprowadzenia zmian przez pracowników. Pomaga też przejść przez proces zmiany wszystkim osobom, których dotkną skutki jego wdrożenia.

Efekty szkolenia:

 • Świadomość roli i zadań menadżera w projekcie optymalizacyjnym
 • Patrzenie na firmę jako całość i skupienie się na wartości dostarczanej klientowi
 • Zdobycie wiedzy dot. zarządzania w zmianie sobą i innymi ludźmi
 • Umiejętność dostrzegania wokół siebie działań, które nie przynoszą wartości (marnotrawstw)
 • Rozbudzenie spojrzenia procesowego
 • Podstawowa wiedza o mapowaniu procesów oraz eliminowaniu z nich marnotrawstw
 • Wiedza o najważniejszych założeniach lean management

Dla Pracowników

Dla Pracowników

Rolą pracowników w projektach optymalizacyjnych jest odpowiedź na pytanie jak osiągnąć cel wyznaczony przez management.

Analizują problem, zbierają dane opisujące jego skalę. Sprawdzają jak aktualnie przebiega proces, projektują nowe rozwiązania i wdrażają je w życie.

Efekty szkolenia:

 • Przygotowanie do uczestniczenia w projekcie optymalizacyjnym
 • Świadomość roli i zadań pracownika w projekcie optymalizacyjnym
 • Patrzenie na firmę jako całość i skupienie się na wartości dostarczanej klientowi
 • Patrzenie na swoją pracę i stanowisko, jako element procesu dostarczania wartości klientowi
 • Poznanie wybranych narzędzi optymalizacyjnych
 • Wiedza o najważniejszych założeniach lean management

Opinie uczestników

Opinie uczestników

Podobało mi się wskazanie potencjalnych problemów i pola do poprawy, zdefiniowanie czym jest standaryzacja i jak może pomóc w naszej pracy. – Monika


Podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia. Odniesienia i przykłady z życia codziennego. Dobre było również to, że szkolenie przebiegało na zasadzie rozmowy/dyskusji, a nie na „suchym” przekazaniu materiału. – Daniel


Bardzo przydatny wykres opisujący fazy akceptacji wprowadzania zmian oraz informacje jak reagować na poszczególne etapy, w których może znajdować się członek zespołu wprowadzający zmiany. – Mariusz


(…) Otrzymałam wiedzę, którą na pewno wykorzystam. Szczególnie cenię sobie zarządzanie zmianą. Dziękuję bardzo. – Małgorzata


Bardzo jasny przekaz. Podobało mi się uświadomienie nam wszystkim jak ważne jest patrzenie na całość procesu (poziomo), a nie tylko przez pryzmat własnego działu. – Agnieszka

Nasze szkolenie może być również z powodzeniem przeprowadzane odrębnie od warsztatów optymalizacyjnych i stanowić dawkę wiedzy i inspiracji do samodzielnej pracy nad ciągłym doskonaleniem w Twojej firmie.

Napisz do nas i dowiedz się więcej