Znamy czynniki od których zależy skuteczność oraz trwałość wprowadzanych zmian.

Zmiany

Zmiany

Już Heraklit z Efezu zauważył, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Zmiany zachodzą dziś coraz szybciej i szybciej. Zmienia się wszystko i wszędzie. Powstają nowe technologie, nowe branże, nowe stanowiska pracy. To co 30 lat temu było niewyobrażalne, dzisiaj jest rzeczywistością nie wzbudzającą zdziwienia. Jak prowadzić biznes przy tak wielu zmiennych, których przebiegu nie da się przewidzieć? Jedyną drogą jest zaakceptowanie tego stanu i jego samodzielne kreowanie. Warto przebudować kulturę działania organizacji tak, by zmiany nie wzbudzały strachu, a raczej budziły ciekawość. Efektem jest umiejętność szybkiej adaptacji do zmiennego rynku oczekiwań klientów oraz tworzenie własnych innowacji, technologicznych, produktowych, procesowych, do których to konkurencja będzie musiała się dostosować.

System

System

Każda organizacja składa się z wielu elementów powiązanych w system. Taki układ dąży do równowagi i wprowadzenie zmiany tylko w jednym obszarze da krótkotrwały efekt. Jednym z modeli systemu jest podział na cztery kategorie:

  1. Procesy
  2. Strategia
  3. Ludzie
  4. Kultura

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna

To o czym na co dzień wielu przedsiębiorców zapomina, to kultura organizacji. Jest ona jak powietrze, którego nie widać, a które jest niezbędne do życia. Może być siłą twórczą lub niszczącą. Im więcej wiemy o jego składzie, właściwościach, procesach, zachodzących przy jego udziale, tym lepiej możemy je wykorzystać. Bracia Wright nigdy nie wzbiliby się w powietrze, gdyby nie wiedzieli o sile nośnej i nie poznali zasad aerodynamiki.

Podobnie jest z kulturą organizacyjną — istnieje bez względu na wielkość firmy czy branżę. Jest nieodłączną częścią systemu. Organizacja oddycha swoją kulturą — cały czas. Może być ona źródłem rozwoju lub powodem problemów. To od niej zależy, czy firma bezwładnie opada czy leci na czele stawki, wyznaczając pozostałym kierunek.

Jak mawiał Peter Drucker: „Kultura zjada strategię na śniadanie”. Nawet dobrze przygotowana strategia, uporządkowane procesy i zmotywowany, kompetentny zespół niewiele zdziała, jeśli kultura firmy będzie niewłaściwa.

W Kaizendo znamy i respektujemy siłę kultury organizacyjnej i potrafimy ją wykorzystać do rozwoju organizacji.