Zastanawiasz się czasem ile niepotrzebnej pracy wykonują Twoi pracownicy?

Czy dobrze wykorzystujecie czas pracy?

Które wasze działania rzeczywiście dodają wartość i budują zysk firmy, a które należy redukować i eliminować?

O co chodzi

O co chodzi

Twoja firma na pewno posiada klientów, którym dostarcza jakiś produkt lub usługę. Wartością dla klienta nazywamy tylko to za co chciałby on zapłacić. By coś mu dostarczyć musisz wykonać różnorodne działania: marketingowe, sprzedażowe, produkcyjne, usługowe czy rozliczeniowe. Takie powtarzalne działania nazywamy procesami. Trzeba przejść przez wiele procesów aby przygotować gotowy produkt dla klienta, a następnie uzyskać płatność. Nazywamy to strumieniem wartości. W każdym strumieniu występują wąskie gardła. Tak jak duży kamień w wąskiej, górskiej rzece blokuje przepływ, tak samo różnorodne operacje mogą blokować strumień wartości dla klienta.

Zagrożenia

Zagrożenia

Nieefektywne strumienie wartości powodują, że Twoja usługa jest droższa, nieterminowa lub gorszej jakości. Wiele badań pokazuje, że w większości procesów wartość stanowi w granicach 5-15% czasu pracy.  Oznacza to, że ponad 80% naszej pracy to mniejsze lub większe marnotrawstwa. W dzisiejszym świecie, przy silnej konkurencyjności rynku, największe efekty możesz osiągnąć działając w swojej strefie wpływów – optymalizując procesy w swojej organizacji.

Szanse

Szanse

Zidentyfikowanie czynności, które nie niosą wartości dla klienta (marnotrawstwa), pozwala je zredukować lub całkiem wyeliminować.

Przykładowe efekty z wdrożeń, które realizowaliśmy:

  • Skrócenie czasu realizacji procesu obsługi klienta od 33% do 45%
  • Skrócenie czasu przygotowania raportu o 50%
  • Skrócenie czasu zbierania danych o 50% (przy zwiększeniu jakości do 95%)
  • Zmniejszenie pokonywanych odległości o 92% (łącznie ok. 30 km rocznie)

Sprawdź jak możemy Tobie pomóc